1197/2007

Given i Helsingfors den 29 november 2007

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Kirmunharju, Peiliösuo, Miemalanharju och Raimansuo naturskyddsområden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

upphävs i förordningen av den 22 maj 1992 om Kirmunharju, Peiliösuo, Miemalanharju och Raimansuo naturskyddsområden (449/1992) 8 § samt

ändras 5 och 6 § som följer:

5 §
Åtgärder med tillstånd av Forststyrelsen

Med tillstånd av Forststyrelsen är det inom Kirmunharju, Peiliösuo, Miemalanharju och Raimansuo naturskyddsområden, om syftet med inrättandet av dem inte riskeras, tillåtet att

1) för forskning eller i något annat vetenskapligt syfte och för undervisning döda eller fånga djur och i ringa utsträckning samla växter, växtdelar, djurbon och mineralprover,

2) decimera antalet individer av en växt- eller djurart, om arten har förökat sig för kraftigt eller annars har blivit skadlig,

3) underhålla konstruktioner, kommunikationsleder, el- och telefonlinjer samt el- och telefonanläggningar,

4) vidta skogsvårdsåtgärder för att bibehålla och förbättra landskapsbilden, samt

5) utföra geologiska undersökningar och bedriva malmletning.

6 §
Underhålls- och dispositionsplaner

Vid behov utarbetas särskilda individuella underhålls- och dispositionsplaner för skötseln och användningen av Kirmunharju, Peiliösuo, Miemalanharju och Raimansuo naturskyddsområden.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 29 november 2007

Miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Regeringssekreterare
Satu Sundberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.