1193/2007

Given i Helsingfors den 29 november 2007

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Punkaharju naturskyddsområde

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

upphävs i förordningen av den 17 januari 1991 om Punkaharju naturskyddsområde (138/1991) 6 § samt

ändras 3 § som följer:

3 §
Åtgärder med tillstånd av Forststyrelsen

Med tillstånd av Forststyrelsen är det inom Punkaharju naturskyddsområde, om syftet med inrättandet av det inte riskeras, tillåtet att

1) för forskning eller i något annat vetenskapligt syfte och för undervisning döda eller fånga djur, ta mineralprover, samla kottar, frö och sådana andra delar av träd som behövs för skogsförädling och samla andra växter och växtdelar samt djurbon,

2) decimera antalet individer av en växt- eller djurart, om arten har förökat sig för kraftigt eller annars har blivit skadlig,

3) fiska,

4) utföra geologiska undersökningar och bedriva malmletning, samt

5) underhålla kommunikationsleder, vattentag och vattenledningar, kablar, el- och telefonlinjer samt el- och telefonanläggningar.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 29 november 2007

Miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Regeringssekreterare
Satu Sundberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.