1192/2007

Given i Helsingfors den 29 november 2007

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Koli nationalpark

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

upphävs i förordningen av den 12 april 1991 om Koli nationalpark (674/1991) 6 § samt

ändras 3 § som följer:

3 §
Åtgärder med tillstånd av Forststyrelsen

Med tillstånd av Forststyrelsen är det inom Koli nationalpark, om syftet med inrättandet av den inte riskeras, tillåtet att

1) för forskning eller i något annat vetenskapligt syfte och för undervisning döda eller fånga djur och samla växter, växtdelar, djurbon och mineralprover,

2) decimera antalet individer av en växt- eller djurart, om arten har förökat sig för kraftigt eller annars har blivit skadlig,

3) fiska,

4) utföra geologiska undersökningar och bedriva malmletning, samt

5) underhålla kommunikationsleder, el- och telefonlinjer, el- och telefonanläggningar samt andra byggnader och konstruktioner än de som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 29 november 2007

Miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Regeringssekreterare
Satu Sundberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.