1191/2007

Given i Helsingfors den 29 november 2007

Statsrådets förordning om upphävande av 8 § i förordningen om nationalparker och naturparker, som inrättats på staten tillhöriga områden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 8 § i förordningen av den 18 december 1981 om nationalparker och naturparker, som inrättats på staten tillhöriga områden (932/1981), sådan paragrafen lyder i förordning 546/2001.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 29 november 2007

Miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Regeringssekreterare
Satu Sundberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.