1180/2007

Given i Helsingfors den 5 december 2007

Statsrådets förordning om ändring av 21 § i statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 7 juni 2007 om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (675/2007) 21 § 1 mom. 1 punkten som följer:

21 §
Beviljande av understöd för lönekostnader för den första arbetstagaren

Utan hinder av bestämmelserna i 6 § kan understöd för utvecklande av företag beviljas en ensamföretagare för lönekostnader för den första arbetstagaren. Understödet är 30 procent för de första 12 månaderna och 15 procent för de följande 12 månaderna, om

1) arbetstagarens arbetsplats och arbetsgivarens fasta verksamhetsställe är belägna på stödområde I eller i Forssa, Eteläiset Seinänaapurit, Södra Birka-lands, Jämsä, Keuruu, Kouvola, Kotka-Fredrikshamns, Villmanstrands, Seinäjoki eller Nystadsregionens ekonomiska region,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 5 december 2007

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Regeringssekreterare
Mikko Ojala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.