1179/2007

Utfärdat i Helsingfors den 5 december 2007

Statsrådets förordning om skärgårdskommuner och de skärgårdsdelar i andra kommuner på vilka bestämmelserna om skärgårdskommuner tillämpas

Statsrådet har på föredragning från inrikesministeriet med stöd av 9 § lagen den 26 juni 1981 om främjande av skärgårdens utveckling (494/81) beslutat:

1 §

Skärgårdskommuner är:

Egentliga Finland

Dragsfjärd, Gustavs, Houtskär, Iniö, Korpo, Nagu, Rimito och Velkua.

Södra Savolax

Enonkoski, Puumala och Sulkava.

Österbotten

Malax.

Norra Österbotten

Karlö.

2 §

Bestämmelserna om skärgårdskommuner tillämpas på öarna utan fast vägförbindelse samt inom parentes särskilt nämnda öar och andra områden med fast vägförbindelse i följande kommuner:

Nyland

Ekenäs (även Bromarv, Trollshovda, Lindö, Svedja-Öby och Odensö-Norrby-Båsa), Helsingfors och Ingå (även Storramsjö-Hirdal, Barö, Räfsö, Degerö och Stävö).

Östra Nyland

Borgå (även Emsalö, Vessölandet och Tirmo-Fagersta), Pernå (även Sarvsalö, Kabböle-Isnäs, Tjuvö och Strömsland), Sibbo (även Kitö och Löparö) och Strömfors (även Svartholmen och Gäddbergsö).

Egentliga Finland

Finby (även Storby och Kolsjö), Halikko (även Angelniemi och Angelansaari), Kimito (även Kimito ö ), Merimasku (även Otava ö), Nystad (även Pyhämaa-Lepäinen och Kittamaa), Pargas (även Stormälö, Lillmälö-Lenholm, Stortervolandet, Lilltervo och Lemlax), Pikis (även Harvaluoto), Tövsala (även Leikluoto, Kuuste, Mussalo-Lehtinen, Kaitainen och Naurisluoto-Kuusisto), Villnäs (även Lemsjöholm och Livonsaari) och Västanfjärd (även Kimito ö).

Päijänne-Tavastland

Asikkala (även Vedentausta, Salonsaari, Rutalahti och Vähä-Pulkkila).

Kymmenedalen

Kotka (även Tiutinen) och Pyttis (även Mogenpört).

Södra Karelen

Parikkala (även Korpijärvi-Värtsi, Sarvisalo, Koukkuniemi, Loikansaari, Tarvassaari, Lahdenkylä och Harmaitsaari), Ruokolahti (även Äitsaari, Härskiänsaari, Utula-Kietävälä och Kekäleenniemi) och Taipalsaari (även Kirkkosaari, Rehula-Vehkataipale-Kattelussaari-Nieminen och Merenlahti).

Södra Savolax

Hirvensalmi (även Puulasalo-Vahvaselkä-Kilkinkylä-Väisälänsaari), Nyslott (även Pellossalo-Pitkälä, Loikansaari, Liistonsaari, Mikkolanniemi, Kommerniemi, Kiviapaja, Oravi-Ahvensalmi och Sorsasalo) och S:t Michel (även Hirvensalo, Keljunniemi, Piekälänsaari, Pihlajasalo, Piskola, Pitkälahti, Saukonsalo och Ylivesi).

Norra Savolax

Kuopio (även Soisalo ö, Talvisalo och Varvisaari) och Tervo (även Linnonsaari, Käpysaari, Lieteniemi och Hyvölä-Vekaroniemi).

Norra Karelen

Juuka (även Larinsaari-Koveronsaari, Ritoniemi och Ruottilansaari), Kesälahti (även Sarvisalo, Pellavasniemi-Kiurusaari, Pöllänniemi-Lentteenniemi och Mustolanperä-Varmonniemi), Lieksa (även Koli), Liperi (även Tutjunniemi-Roukalahti-Niinikkosaari och Siikasaari) och Rääkkylä (även Oravinsalo, Varpasalo och Nieminen).

Österbotten

Korsholm (även Köklot, Replot och Värlax), Larsmo (även Eugmo), Närpes (även Storön), Oravais (även Oxkangar) och Vörå-Maxmo (även Österö-Kvimo).

Mellersta Finland

Joutsa (även Kälä-Ollinsalmi), Kivijärvi (även Lokakylä och Talviaislahti), Korpilahti (även Oittila och Putkilahti), Kuhmoinen (även Pihlajakoski-Närvä-Ruolahti-Tehi) och Luhanka (även Judinsalo-Klemettilä).

Kajanaland

Vaala (även Manamansalo).

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och är giltig till den 31 december 2008.

Helsingfors den 5 december 2007

Minister
Mauri Pekkarinen

Lagstiftningsråd
Kari Parkkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.