1174/2007

Given i Helsingfors den 7 december 2007

Lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

I enlighet med riksdagens beslut

ändras bilagan till lagen av den 29 december 1994 om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994),

sådan bilagan lyder i lag 1298/2003, som följer:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 60/2007
FiUB 16/2007
RSv 86/2007

Helsingfors den 7 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Bilaga

ACCISTABELL
Etylalkoholhalt i volymprocent Produktgrupp Accisbelopp
Öl
― över 0,5 men högst 2,8 11. 2,00cent/centiliter etylalkohol
― över 2,8 12. 21,40 cent/centiliter etylalkohol
Viner och andra genom jäsning tillverkade alkoholdrycker
― över 1,2 men högst 2,8 21. 5,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
― över 2,8 men högst 5,5 22. 113,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
― över 5,5 men högst 8 23. 167,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
― över 8 men högst 15 24. 233,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
Viner
― över 15 men högst 18 25. 233,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
Mellanprodukter
― över 1,2 men högst 15 31. 283,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
― över 15 men högst 22 32. 467,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
Etylalkohol
produkter som hör till position 2208 i tulltariffen:
― över 1,2 men högst 2,8 41. 2,00 cent/centiliter etylalkohol
― över 2,8 45. 32,50 cent/centiliter etylalkohol
Andra 46. 32,50 cent/centiliter etylalkohol

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.