1173/2007

Given i Helsingfors den 5 december 2007

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet av den 11 december 2003 (1061/2003) 1 § 6 punkt, som följer:

1 §
Ministeriets uppgifter

Jord- och skogsbruksministeriets uppgifter är:


6) livsmedel och medicinsk behandling av djur,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 5 december 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Riitta Itkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.