1159/2007

Given i Helsingfors den 7 december 2007

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om särskilt stöd till invandrare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 11 maj 2007 om ändring av lagen om särskilt stöd till invandrare (575/2007) som följer:


De belopp som anges i 6, 9, 19 och 21 § i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalades ut 2001 har beräknats.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 95/2007
ShUB 9/2007
RSv 55/2007

Helsingfors den 7 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.