1156/2007

Given i Helsingfors den 7 december 2007

Lag om upphävande av 10 § 3 mom. i lagen om betalning av fronttillägg utomlands

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 10 § 3 mom. i lagen av den 25 november 1988 om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988), sådant det lyder i lag 686/2002.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 95/2007
ShUB 9/2007
RSv 55/2007

Helsingfors den 7 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.