1146/2007

Given i Helsingfors den 28 november 2007

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 29 e § 2 mom. lagen den 25 april 1997 om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997), sådant det lyder i lag 250/2006, 132 § 3 mom. lagen den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992) sådant det lyder i lag 252/2006, och 88 § 6 mom. lagen den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995), sådant det lyder i lag 251/2006, som följer:

1 §

Den procentsats för i 29 e § 2 mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, 132 § 3 mom. lagen om försäkringskassor och 88 § 6 mom. lagen om pensionsstiftelser avsett verksamhetskapital som överförs är 25,8.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 28 november 2007

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Matematiker
Pirjo Moilanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.