1145/2007

Given i Helsingfors den 29 november 2007

Statsrådets förordning om ändring av 24 § i universitetsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i universitetsförordningen av den 6 februari 1998 (115/1998) 24 § 5 mom. som följer:

24 §

Enheten har rätt att ta emot donations- och testamentsmedel.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 november 2007

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Regeringssekreterare
Laura Hansén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.