1144/2007

Given i Helsingfors den 7 december 2007

Lag om temporär ändring av 19 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till 19 § i lagen av den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968), sådan denna paragraf lyder i lagarna 859/1981 och 1539/1992, ett nytt 3 mom. som följer:

19 §

Utan hinder av 1 mom. räknas inte som skattepliktig inkomst för ett i kreditinstitutslagen avsett kreditinstitut vid beskattningen för skatteåren 2007 och 2008 obetalda räntor på fordringar, vilkas kapital ska upptas som oreglerat enligt Finansinspektionens standard, och vars räntor kreditinstitutet enligt Finansinspektionens standard inte får uppta och inte har upptagit som intäkt i bokslutet.


Denna lag träder i kraft den 14 december 2007 och gäller till och med den 31 december 2008.

Lagen tillämpas vid beskattningen för skatteåren 2007 och 2008.

RP 145/2007
FiUB 19/2007
RSv 98/2007

Helsingfors den 7 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.