1138/2007

Given i Helsingfors den 7 december 2007

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

Handels- och industriministeriet har

ändrat 1, 3 och 5 § i den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets förordning den 22 februari 2007 om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (201/2007) som följer:

1 §
Patentärenden
Ansökningsavgift
grundavgift 250 €
tilläggsavgift för varje patentkrav utöver tio 25 €
Återupptagningsavgift
första gången 55 €
övriga gånger 115 €
Avgift för tryckning
grundavgift för tryckning 85 €
tilläggsavgift för varje sida utöver fyra 10 €
Tilläggsavgift för patentkrav som ingivits efter att ansökningen gjorts eller bör anses ha gjorts, om antalet krav tillsammans överstiger antalet sådana krav för vilka ansöknings avgift erlagts 25 €
Beställningsavgift för referenshandlingar vid föreläggande i ett exemplar 20 €
i två exemplar 30 €
Översättningsavgift 40 €/sida
Årsavgifter som skall erläggas för patentansökningar och patent:
1.―3. året 150 €
4. året 125 €
5. året 140 €
6. året 165 €
7. året 200 €
8. året 235 €
9. året 265 €
10. året 300 €
11. året 350 €
12. året 400 €
13. året 450 €
14. året 500 €
15. året 535 €
16. året 585 €
17. året 645 €
18. året 705 €
19. året 755 €
20. året 805 €
En årsavgift som betalas efter förfallodagen för årsavgiften som bestäms enligt 41 § 3 mom eller 42 § 3 mom patentlagen skall betalas förhöjd med 20 %.
Avgift för avgörande enligt 71 a § patentlagen 250 €
Avgift för avgörande enligt tillämpningsföreskrift 26bis.3 i konventionen om patentsamarbete. 250 €
Handläggningsavgift för begränsning enligt 53 a § i patentlagen 800 €
Avgift för anteckning i patentregistret, för varje anteckning 40 €
Avgifter för ansökan om ändring i ärenden som avses i 26 § patentlagen 150 €
övriga patentärenden 150 €
Prioritetsintyg 50 €
Diarieintyg 10 €
Bestyrkande av riktighet 10 € +
1 €/sida
Registerutdrag 15 €
3 §
Europeiskt patent
Publiceringsavgift för ett europeiskt patent, för en översättning av ett europeiskt patent som har godkänts i ändrad avfattning, för korrigering av en översättning samt för ett begränsat patent enligt 70 h § 1 mom, 70 q § 1 mom eller 70 t § 2 mom patentlagen
Grundavgift för tryckning 85 €
tilläggsavgift för varje sida utöver fyra 10 €
De årsavgifter som enligt 70 l § 1 mom patentlagen skall erläggas för europeiskt patent fastställs enligt tabellen i punkt "Patentärenden" ovan.
En årsavgift som betalas efter den förfallodag för årsavgiften som bestäms enligt 70 l och 41 § patentlagen skall betalas förhöjd med 20 %.
Avgift för anteckning i patentregistret, för varje anteckning 40 €
Avgift för avgörande enligt 71 a § patentlagen 250 €
Avgift för ansökan om ändring 150 €
Diarieintyg 10 €
Bestyrkande av riktighet 10 € +
1 €/sida
Registerutdrag 15 €
5 §
Nyttighetsmodellrättsärenden
Registreringsavgift 135 €
Tilläggsavgift för varje skyddskrav som överskrider fem 15 €
Återupptagningsavgift 35 €
Avgift för förnyelse av registrering för fyra år 200 €
Höjd förnyelseavgift 40 €
Avgift för förnyelse av registrering för två år 135 €
Höjd förnyelseavgift 30 €
Avgift för krav om ogiltigförklarande 50 €
Avgift för avgörande enligt tillämpningsföreskrift 26bis.3 i konventionen om patentsamarbete 250 €
Avgift för anteckning i register över nyttighetsmodellrätt, för varje anteckning 40 €
Översättningsavgift 40 €/sida
Avgift för sökande av ändring 150 €
Prioritetsintyg 15 €
Diarieintyg 10 €
Bestyrkande av riktighet 10 € +
1 €/sida
Registerutdrag 15 €
Granskningsavgift 250 €
Avgift för utlåtande 70 €
Uppskovsavgift 40 €
Avgift för hänvisningspublikation 20 €
Hänvisningspublikationens dubbelkopia 30 €
Internationella ansökningar om nyttighetsmodell:
Avgift för internationell ansökan om nyttighetsmodell 135 €
Tilläggsavgift för varje skyddskrav som överskrider fem 15 €
Tilläggsavgift för ytterligare frist enligt 45 d § 3 mom. lagen om nyttighetsmodellrätt 80 €
Sändningsavgift 135 €

Denna förordning träder i kraft den 13 december 2007.

Helsingfors den 7 december 2007

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Regeringsråd
Timo Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.