1137/2007

Given i Helsingfors den 7 december 2007

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Finland och Danmark om ömsesidig säkerhetsupplagring av råolja och petroleumprodukter och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av handels- och industriministern, föreskrivs:

1 §

Det i Helsingfors den 11 april 2007 mellan Republiken Finlands regering och Konungariket Danmarks regering ingångna avtalet om ömsesidig säkerhetsupplagring av råolja och petroleumprodukter som godkänts av riksdagen den 23 oktober 2007 och godkänts av republikens president den 9 november 2007, är i kraft från den 12 december 2007 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 9 november 2007 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Finland och Danmark om ömsesidig säkerhetsupplagring av råolja och petroleumprodukter (994/2007) träder i kraft den 12 december 2007.

3 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 12 december 2007.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 104/2007)

Helsingfors den 7 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.