1131/2007

Given i Helsingfors den 5 december 2007

Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2008 i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 14 § lagen den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998), sådant detta lagrum lyder i lag 1458/2001:

1 §
Tillämpningsområde

Vid beräkningen av de enskilda kommunernas och de evangelisk-lutherska församlingarnas utdelning för skatteåret 2008, som enligt 13 § lagen om skatteredovisning (532/1998) skall tillämpas vid redovisningen av samfundsskatt, iakttas bestämmelserna i denna förordning.

2 §
Utdelningen för skatteåret 2008

Utdelningen för skatteåret 2008 enligt 13 § lagen om skatteredovisning beräknas som medelvärdet av den totala utdelning som beräknats på basis av uppgifterna för skatteåren 2005 och 2006 samt på basis av antalet invånarna i kommunen.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 12 december 2007.

Förordningen tillämpas första gången på den redovisning av samfundsskatt som görs i januari 2008.

Helsingfors den 5 december 2007

Finansminister
Jyrki Katainen

Konsultativ tjänsteman
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.