1117/2007

Given i Helsingfors den 29 november 2007

Statsrådets förordning om ikraftträdande av vissa bestämmelser i en lag om ändring av patentlagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 18 november 2005 om ändring av patentlagen (896/2005):

1 §

I lagen av den 18 november 2005 om ändring av patentlagen (896/2005) träder 1 § 1 mom., 2 § 5 mom., 6 § 1 mom., 24 § 3 mom., rubriken för 7 kap., 52 § 2 och 4 mom., 53 § 1 mom., 53 a―53 f §, 54 § 1 mom., 55 §, 65 § 1 mom. 2 punkten, 70 m § 2 mom., 70 s § 2 mom., 70 t, 70 u och 72 § samt 74 § i kraft den 13 december 2007.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 13 december 2007.

Helsingfors den 29 november 2007

Minister
Mari Kiviniemi

Överinspektör
Heli Honkapää

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.