1116/2007

Given i Helsingfors den 30 november 2007

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av akten för revision av konventionen om meddelande av europeiska patent samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av handels- och industriministern, föreskrivs:

1 §

Den i München den 29 november 2000 ingångna akten för revision av konventionen om meddelande av europeiska patent, som godkänts av riksdagen den 14 oktober 2005 och som godkänts av republikens president den 18 november 2005 samt i fråga om vilken anslutningsinstrumentet har deponerats hos Förbundsrepubliken Tysklands regering den 23 december 2005, träder i kraft den 13 december 2007 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 18 november 2005 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i akten för revision av konventionen om meddelande av europeiska patent (894/2005) träder i kraft den 13 december 2007.

3 §

De bestämmelser i konventionen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 13 december 2007.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 93/2007)

Helsingfors den 30 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.