1109/2007

Given i Helsingfors den 29 november 2007

Försvarsministeriets förordning om jämställande av personer som tjänstgör i internationella uppgifter enligt 39 § i lagen om försvarsmakten med tjänstemän inom utrikesrepresentationen vid betalning av ortstillägg och vissa andra ersättningar inom utrikesrepresentationen

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 39 § i lagen av den 11 maj 2007 om försvarsmakten (551/2007):

1 §

Vid betalning av ortstillägg enligt 4 §, utrustningsersättning enligt 6 § och flyttersättning enligt 7 § i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen (596/2006) jämställs de tjänstemän som avses i 39 § i lagen om försvarsmakten med tjänstemännen inom utrikesrepresentationen i enlighet med bilagan till denna förordning.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 29 november 2007

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Regeringsråd, som personaldirektör
Jari Kajavirta

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.