1106/2007

Given i Helsingfors den 29 november 2007

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om gårdsbrukets utvecklingsfond

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

upphävs i förordningen den 29 december 1995 om gårdsbrukets utvecklingsfond (1754/1995) 4 §, samt

ändras 2 § 2 och 3 mom., av dessa lagrum 2 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 985/1999, som följer:

2 §

Permanenta sakkunniga i direktionen är tre företrädare för kreditinstitut som beviljar lån enligt lag om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) samt högst tre tjänstemän vid jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket eller arbetskrafts- och näringscentralernas landsbygdsavdelningar.

Direktionen väljer en eller flera sekreterare som ska vara tjänstemän vid jord- och skogsbruksministeriet eller Landsbygdsverket.Denna förordning träder i kraft den 10 december 2007.

Helsingfors den 29 november 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Katri Valjakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.