1104/2007

Given i Helsingfors den 29 november 2007

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utlänningsverket

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 13 mars 2002 om utlänningsverket (193/2002) förordningens rubrik samt 1 och 2 § som följer:

Statsrådets förordning

om Migrationsverket

1 §

Migrationsverkets verksamhet leds, övervakas och utvecklas av en överdirektör. Överdirektören ansvarar för verksamhetens resultat och för att målen uppnås samt rapporterar om dessa till inrikesministeriet.

Överdirektören fastställer Migrationsverkets arbetsordning. I arbetsordningen bestäms om resultatenheter samt om behandling och avgörande av ärenden.

2 §

Överdirektören avgör de ärenden som ankommer på Migrationsverket. Övriga tjänstemän avgör ärenden enligt vad som bestäms i arbetsordningen.

Överdirektören kan i ett enskilt fall förbehålla sig avgörandet av ett ärende som annars ankommer på någon annan tjänsteman att avgöra. Trots den fastställda arbetsordningen är var och en skyldig att utföra de uppdrag som överdirektören ger honom eller henne.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 29 november 2007

Migrations- och Europaminister
Astrid Thors

Lagstiftningsråd
Jorma Kantola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.