1092/2007

Given i Helsingfors den 26 november 2007

Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § i livsmedelslagen av den 13 januari 2006 (23/2006):

1 §
Syftet med förordningen

Genom denna förordning genomförs följande direktiv av Europeiska gemenskapernas kommission:

1) kommissionens direktiv 2007/56/EG av den 17 september 2007 om ändring av vissa bilagor till rådets direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG när det gäller gränsvärden för resthalter av azoxystrobin, klortalonil, deltametrin, hexaklorbenzen, ioxynil, oxamyl och quinoxyfen,

2) kommissionens direktiv 2007/39/EG av den 26 juni 2007 om ändring av bilaga II till rådets direktiv 90/642/EEG när det gäller gränsvärden för resthalter av diazinon,

3) kommissionens direktiv 2007/57/EG av den 17 september 2007 om ändring av vissa bilagor till rådets direktiv 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG när det gäller gränsvärden för resthalter av ditiokarbamater,

4) kommissionens direktiv 2007/55/EG av den 17 september 2007 om ändring av vissa bilagor till rådets direktiv 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG och 90/642/EEG när det gäller gränsvärden för resthalter av azinfosmetyl och

5) kommissionens direktiv 2007/62/EG av den 4 oktober 2007 om ändring av vissa bilagor till rådets direktiv 86/362/EEG och 90/642/EEG när det gäller gränsvärden för resthalter av bifenazat, petoxamid, pyrimetanil och rimsulfuron.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 18 december 2007 beträffande gränsvärden för resthalter av azoxystrobin, klortalonil, deltametrin, hexaklorbenzen, ioxynil, oxamyl och quinoxyfen, den 27 december 2007 beträffande gränsvärden för resthalter av diazinon, den 18 mars 2008 beträffande gränsvärden för resthalter av ditiokarbamater och azinfosetyl samt den 5 april 2008 beträffande gränsvärden för resthalter av bifenazat, petoxamid, pyrimetanil och rimsulfuron.

Kommissionens direktiv: 2007/56/EG (32007L0056); EUT nr L 243; 18.9.2007, s. 50, 2007/39/EG (32007L0039); EUT nr L 165, 27.6.2007, s. 25, 2007/57/EG (32007L0057); EUT nr L 243, 18.9.2007, s. 61, 2007/55/EG (32007L0055); EUT nr L 243, 18.9.2007, s. 41 och 2007/62/EEG (32007L0062); EUT nr L 260, s. 4

Helsingfors den 26 november 2007

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Vesa Tuomaala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.