1087/2007

Givet i Helsingfors den 27 november 2007

Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om överföring av behörighet i samband med beskattningen och om ett behörigt skatteverk

Skattestyrelsen lägger till sitt beslut av 10 januari 2007 om överföring av behörighet i samband med beskattningen och om ett behörigt skatteverk (43/2007) en ny 8 a §, som följer:

8 a §
Behörigheten av Nylands skatteverk

Till behörigheten av Nylands skatteverk hör att handlägga i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) 11 § 2 moment avsett ärende som gäller återbäring av för mycket uppburen källskatt såtillvida det är fråga om återbäring av källskatt som uppburits på förvärvsinkomst som senast den 31 december 2005 har erlagts till en skattskyldig som varit bosatt i en stat vilken hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområde. Till behörigheten av Nylands skatteverk hör även att handlägga rättelse av ett beslut som det har fattat i ett sådant ärende.


Beslutet träder i kraft den 7 december 2007 och det tillämpas på ett ärende som vid beslutets ikraftträdande är oavgjort samt på ett ärende som anhängiggörs efter att beslutet trätt i kraft.

Helsingfors den 27 november 2007

Generaldirektör
Jukka Tammi

Skatteexpert
Matti Merisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.