1080/2007

Given i Helsingfors den 29 november 2007

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om upprättande av den nationella reserven, stödnivåer och fastställande av stödrättigheter inom systemet med samlat gårdsstöd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 12 oktober 2006 om upprättande av den nationella reserven, stödnivåer och fastställande av stödrättigheter inom systemet med samlat gårdsstöd (887/2006) 3 §, som följer:

3 §
Upprättande av den nationella reserven

Den andel, i enlighet med artikel 42.1 i rådets förordning om gårdsstöd, av det nationella taket för gårdsstödet vilken används för att upprätta den nationella reserven är 0,8 procent.

För att inte överskrida det nationella tak som fastställts i bilaga VIII till rådets förordning om gårdsstöd minskas den nationella reserven med 420 000 euro år 2007 enligt artikel 4.3 i kommissionens förordning II.


Denna förordning träder i kraft den 5 december 2007.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 november 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Lantbruksråd
Arja-Leena Kirvesniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.