1069/2007

Given i Helsingfors den 23 november 2007

Lag om ändring av 3 och 5 § i lagen om statens televisions- och radiofond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 9 oktober 1998 om statens televisions- och radiofond (745/1998) 3 § 2 mom. och 5 § 1 mom., av dem 3 § 2 mom. sådant det lyder i lag 395/2003, som följer:

3 §
Statens televisions- och radiofond och avgifter till den

Till statens televisions- och radiofond avsätts de televisionsavgifter som tas ut för användningen av en televisionsapparat, retroaktiva televisionsavgifter, dröjsmålsavgifter, kontrollavgifter och ersättningarna för de kostnader som indrivningen av avgifter medför.

5 §
Användningen av statens televisions- och radiofonds medel

Statens televisions- och radiofonds medel används för att finansiera Rundradion Ab:s verksamhet samt för att täcka kostnaderna för indrivningen av avgifter till fonden. Fondens medel kan även i övrigt användas för att främja televisions- och radioverksamheten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 49/2007
KoUB 6/2007
RSv 53/2007

Helsingfors den 23 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.