1062/2007

Given i Helsingfors den 23 november 2007

Lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998) 13 § 3 mom. som följer:

13 §
De enskilda kommunernas och församlingarnas utdelning

Kommunernas skogsskatteandel räknas årligen ut så att skogsskatteandelen för 2007 ändras så att den motsvarar förändringen i bruttorotprisinkomsterna. Förändringen räknas från utgången av år 2005 till utgången av det år som föregår skatteåret med två år (skogsskatteandel). Skogsskatteandelen är minst 5 och högst 15 procent av kommunernas samfundsskatt.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 107/2007
FiUB 12/2007
RSv 59/2007

Helsingfors den 23 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jyri Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.