1058/2007

Given i Helsingfors den 22 november 2007

Statsrådets förordning om ändring av 5 och 13 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 18 januari 2007 om nordligt stöd 2007 (32/2007) 5 § 1 mom. och 13 § 3 mom. som följer:

5 §
Beloppet av det nordliga hektarstödet

Nordligt hektarstöd beviljas till högst följande belopp för åker som under vegetationsperioden 2007 används till nedan avsedd produktion:

Stödregion C1 euro/ha
Äpple 155
Stödregionerna C1, C2 samt C2 norr och skärgården euro/ha
Vete 57
Råg 112
Maltkorn 70
Sockerbeta 80
Stärkelsepotatis 133
Stödregionerna C1-C4 euro/ha
Frilandsgrönsaker, dill och persilja 348

13 §
Stöd som betalas per djurenhet

Stöd per djurenhet beviljas till högst de belopp som anges i följande tabell:

Stödregioner/stöd i euro
C1 C2 C2p C3 C3 C4 C4
*) P1,P2 P3,P4 P4 P5
Dikor och dikokvigor 295 295 371 446 446 631 631
Tjurar 414 422 498 574 574 759 759
Tackor 390 398 474 935 1049 1225 1225
Hongetter 317 325 342 624 670 684 793
Hästar 383 383 420 383 383 420 420
Svin
Suggor och galtar 288 250 293 293 293 293 293
Slaktsvin och unga avelssvin 288 250 293 293 293 293 293
Hönor, inklusive moderhönor 276 240 290 357 357 357 357
Köttfjäderfän
Broilrar och moderdjur av köttfjäderfän 253 224 277 277 277 277 277
Övriga köttfjäderfän 253 224 277 277 277 277 277
*) C2p = C2 norr och skärgården
Stödregioner/stödenhetskoefficient
C1 C2 C2p C3 C3 C4 C4
*) P1,P2 P3,P4 P4 P5
Dikor och dikokvigor 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tjurar 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tackor 1,00 1,00 1,00 0,71 0,71 0,78 0,78
Hongetter 1,00 1,00 1,00 0,71 0,71 0,78 0,78
Hästar 0,73 0,73 0,63 0,73 0,73 0,63 0,63
Svin
Suggor och galtar 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Slaktsvin och unga avelssvin 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Hönor, inklusive moderhönor 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Köttfjäderfän
Broilrar och moderdjur av köttfjäderfän 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Övriga köttfjäderfän 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
*) C2p = C2 norr och skärgården

Denna förordning träder i kraft den 28 november 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 november 2007

Minister
Kimmo Tiilikainen

Överinspektör
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.