1057/2007

Given i Helsingfors den 22 november 2007

Statsrådets förordning om ändring av 4 och 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 18 januari 2007 om nationellt stöd till södra Finland 2007 (27/2007) 4 § 1 mom. och 5 § 3 mom. som följer:

4 §
Produktionsstöd för mjölk

Produktionsstöd för mjölk kan betalas till högst följande belopp för den mjölkmängd som sökanden har sålt för marknadsföring och som har godkänts för ändamålet eller som sökanden har sålt direkt till konsumenterna år 2007:

Stödregion cent/liter
Yttre skärgården, regionerna A och B 4,3
Fasta Åland 4,3
Övriga A- och B-regioner 3,1

5 §
Stöd som betalas per djurenhet

Stöd beviljas till högst följande belopp:

Stödregionerna A och B euro/djurenhet
Dikor och dikokvigor 77
Tjurar 199
Tackor 194
Hongetter 194
Hästar 200
Svin
Suggor och galtar 201
Slaktsvin och unga avelssvin 201
Hönor, inklusive moderhönor 201
Köttfjäderfän
Broilrar och moderdjur av köttfjäderfän 187
Övriga köttfjäderfän 187


Denna förordning träder i kraft den 28 november 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 november 2007

Minister
Kimmo Tiilikainen

Överinspektör
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.