1037/2007

Given i Helsingfors den 7 november 2007

Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § livsmedelslagen av den 13 januari 2006 (23/2006):

1 §
Syftet med förordningen

Genom denna förordning genomförs kommissionens direktiv 2007/28/EG av den 25 maj 2007 om ändring av vissa bilagor till rådets direktiv 86/363/EEG och 90/642/EEG när det gäller gränsvärden för resthalter av azoxystrobin, klorfenapyr, folpet, iprodion, lambda-cyhalotrin, maleinhydrazid, metalax-yl-M och trifloxystrobin.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 26 november 2007.

Kommissionens direktiv 2007/28/EG (32007L0028); EUT nr L 135; 26.5.2007, s. 6

Helsingfors den 7 november 2007

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Vesa Tuomaala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.