1000/2007

Given i Helsingfors den 9 november 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av 25 § 3 mom. och 5 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om gårdsstöd, kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket och avtal om miljöspecialstöd för jordbruket samt om godkännande av utbildning som hänför sig till minimikraven för miljöstöd för jordbruket år 2007

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 25 § 3 mom. och 5 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 27 april 2007 om ansökan om gårdsstöd, kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket och avtal om miljöspecialstöd för jordbruket samt om godkännande av utbildning som hänför sig till minimikraven för miljöstöd för jordbruket år 2007 (504/2007).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 14 november 2007. Den tillämpas dock från den 30 april 2007.

Helsingfors den 9 november 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.