910/2007

Given i Helsingfors den 18 oktober 2007

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen av den 19 december 1997 om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning (1256/1997) 1 § 2 mom. 3 punkten, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas likväl inte på


3) fritidsbåtar vilkas längd är högst 24 meter,Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

Helsingfors den 18 oktober 2007

Minister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringsråd
Aila Salminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.