892/2007

Given i Helsingfors den 12 oktober 2007

Lag om ändring av folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/1972) en ny 20 § i stället för den 20 § som upphävts genom lag 746/1992 som följer:

20 §

Hemsjukvårdstjänster kan genomföras med servicesedel så som bestäms i 3 a kap. i socialvårdslagen (710/1982).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 34/2007
ShUB 2/2007
RSv 19/2007

Helsingfors den 12 oktober 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.