876/2007

Given i Helsingfors den 4 oktober 2007

Statsrådets förordning om ändring av 18 § statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 18 januari 2007 om nationellt stöd till södra Finland 2007 (27/2007) 18 § 1 mom. som följer:

18 §
Beloppet av stödet för växthusproduktion

Stöd för växthusproduktion beviljas högst till följande belopp:

Odlingssäsong euro/2
Kort: minst 2 mån., men högst 7 mån. 4,1
Lång: över 7 mån. 11,3


Denna förordning träder i kraft den 10 oktober 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 4 oktober 2007

Minister
Kimmo Tiilikainen

Överinspektör
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.