849/2007

Given i Helsingfors den 13 september 2007

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av miljöministern, föreskrivs:

1 §

Åtgärderna 1(2007), 2(2007) och 3(2007), vilka antogs i New Delhi den 11 maj 2007 vid ett konsultativt möte mellan avtalsparterna enligt artikel IX i Antarktisfördraget (FördrS 31/1984) och om vilka beslut fattats med stöd av bilaga V (FördrS 54/2002) till det miljöskyddsprotokoll (FördrS 5/1998) som anknyter till fördraget, och vilka re- publikens president har godkänt den 27 juli 2007, är i kraft från den 9 augusti 2007, så som därom har avtalats.

2 §

De bestämmelser som gäller åtgärderna är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 26 september 2007.

(Åtgärderna finns till påseende och kan erhållas hos miljöministeriet som också lämnar upplysningar om dem på finska och svenska.)

Helsingfors den 13 september 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Bostadsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.