846/2007

Utfärdat i Helsingfors den 6 september 2007

Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Kiiminki och Haukipudas kommuner

Inrikesministeriet har med stöd av 11 § 2 mom. i kommunindelningslagen av den 19 december 1997 (1196/1997) och 5 § i språklagen av den 6 juni 2003 (423/2003) beslutat:

Ändring i kommunindelningen

Från Kiiminki kommun överförs till Haukipudas kommun de områden som vid ägobytesförrättning nr 2005-161368, som registrerats den 16 november 2006, överförts från fastigheten Kotaranta 26:110 i Kiiminki by i Kiiminki kommun till fastigheten Alajärvenkangas 13:152 i Kello by i Haukipudas kommun.

Från Haukipudas kommun överförs till Kiiminki kommun det område som vid ägobytesförrättning nr 2005-161368, som registrerats den 16 november 2006, överförts från fastigheten Alajärvenkangas 13:152 i Kello by i Haukipudas kommun till fastigheten Kotaranta 26:110 i Kiiminki by i Kiiminki kommun.

Verkningar på språklig indelning

Överföringen föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2009.

Tillkännagivande av beslutet

Beslutet skall meddelas i vederbörande kommuner såsom kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunerna. Beslutet och motiveringen till detta skall vara uppsatta på kommunens anslagstavla till dess att beslutet har vunnit laga kraft.

För övrigt svarar inrikesministeriet för tillkännagivande av beslutet.

Besvärsanvisning

Ändring i detta beslut får sökas av vederbörande kommun eller en medlem i kommunen genom besvär.

Ändring söks genom en besvärsskrift som adresseras och lämnas in till högsta förvaltningsdomstolen.

Besvärsskriften skall lämnas till högsta förvaltningsdomstolens registratorskontor, Unionsgatan 16, 00130 Helsingfors, inom 30 dagar från det att beslutet publicerats i författningssamlingen.

I besvärsskriften skall anges ändringssökandens namn, hemkommun och kontaktinformation samt det överklagade beslutet, den ändring som söks i beslutet och grunderna för den ändring som söks.

Helsingfors den 6 september 2007

Minister
Mari Kiviniemi

Överinspektör
Anu Hernesmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.