841/2007

Utfärdat i Helsingfors den 5 september 2007

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av den skadliga organismen Ralstonia solanacearum

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
JSMf om bekämpning av den skadliga organismen Ralstonia solanacearum 44/07 5.9.2007 17.9.2007

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, (Mariegatan 23, Helsingfors) PB 310, 00023 Statsrådet, telefon 020 772 005.

Helsingfors den 5 september 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Marja Savonmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.