837/2007

Given i Helsingfors den 6 september 2007

Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om växtsortsnämnden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 9 oktober 1992 om växtsortsnämnden (906/1992).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 17 september 2007.

Helsingfors den 6 september 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Hannele Sankari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.