834/2007

Given i Helsingfors den 5 september 2007

Finansministeriets förordning om betalning av förskottsåterbäringar för skatteår 2006

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 24 § 1 mom. i lagen av den 5 augusti 2005 om skatteuppbörd (609/2005):

1 §
Tidpunkten för betalning av förskottsåterbäringar

Betalningen av förskottsåterbäringar för skatteår 2006 inleds den 4 december 2007. De förskottsåterbäringar som betalas direkt till mottagarens bankkonto betalas i en rat den 4 december 2007. De förskottsåterbäringar som betalas som betalningsanvisning betalas från och med den 12 december 2007.

2 §
Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den 14 september 2007.

Förordningen tillämpas i fråga om andra skattskyldiga än samfund som avses i 3 § i inkomstskattelagen (1535/1992) och samfällda förmåner som avses i 5 § i nämnda lag på återbäringar för skatteår 2006.

Helsingfors den 5 september 2007

Finansminister
Jyrki Katainen

Konsultativ tjänsteman
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.