824/2007

Given i Helsingfors den 29 augusti 2007

Undervisningsministeriets förordning om ändring av 1 § i undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Statens filmgranskningsbyrå och filmnämnd

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

ändras i undervisningsministeriets förordning av den 7 december 2006 om avgifter för prestationer vid Statens filmgranskningsbyrå och filmnämnd (1235/2006) 1 § som följer:

1 §

För den granskning av bildprogram enligt 21 § i lagen om granskning av bildprogram (775/2000) som Statens filmgranskningsbyrå utför tas ut en avgift. Avgiften uppgår till 2 euro för varje påbörjad programminut under de fyra första timmarna och för den överskridande tiden till 1,50 euro för varje påbörjad programminut. Avgiften är dock minst 36 euro. Om granskningen gäller ett bildprogram som är avsett att sändas i television av ett televisionsbolag och bolaget håller bildprogrammet tillgängligt för allmänheten via beställ-TV, och om granskningen utförs på basis av en förteckning över bildprogram som är anmälda för granskning samt deras innehållsbeskrivning, är avgiften 25 euro per program.

Utan hinder av 1 mom. tas för granskning av ett interaktivt bildprogram ut en avgift på 67,30 euro, och om granskningen av programmet varar mer än en halv timme, för varje påbörjad halvtimme ytterligare 25,30 euro. Avgiften är dock högst 337 euro per program.

Om granskningsmyndigheten saknar sådan utrustning med vilken granskningen av bildprogrammet kan utföras, och den sökandes utrustning används vid granskningen, avdras en tredjedel från den avgift som avses i 1 och 2 mom.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2007 och gäller till den 31 december 2009.

Helsingfors den 29 augusti 2007

Kultur- och idrottsminister
Stefan Wallin

Regeringsråd
Tuula Lybeck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.