822/2007

Given i Helsingfors den 23 augusti 2007

Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § livsmedelslagen av den 13 januari 2006 (23/2006):

1 §
Syftet med förordningen

Genom denna förordning genomförs följande direktiv av Europeiska gemenskapernas kommission:

1) kommissionens direktiv 2007/8/EG av den 20 februari 2007 om ändring av vissa bilagor till rådets direktiv 76/895/EEG, 86/362/EEG och 90/642/EEG när det gäller gränsvärden för resthalter av fosfamidon och mevinfos och

2) kommissionens direktiv 2007/9/EG av den 20 februari 2007 om ändring av bilagorna till rådets direktiv 90/642/EEG när det gäller gränsvärden för resthalter av aldikarb.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2007

Kommissionens direktiv 2007/8/EG (32007L0008); EUT nr L 63; 1.3.2007, s. 9 och 2007/9/EG (32007L0009); EUT nr L 63, 1.3.2007, s. 17

Helsingfors den 23 augusti 2007

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Vesa Tuomaala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.