817/2007

Utfärdat i Helsingfors den 23 augusti 2007

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om i växtskyddsmedel godkända verksamma ämnen och särskilda bestämmelser för användningen av dessa

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
JSMf om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om i växtskyddsmedel godkända verksamma ämnen och särskilda bestämmelser för användningen av dessa 45/07 23.8.2007 6.9.2007

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, (Mariegatan 23, Helsingfors) PB 310, 00023 Statsrådet, telefon 020 772 005.

Kommissionens direktiv 2006/5/EG (32006L0005); EUT nr L 12, 18.1.2006, s. 17
Kommissionens direktiv 2006/6/EG (32006L0006); EUT nr L 12, 18.1.2006, s. 21
Kommissionens direktiv 2006/39/EG (32006L0039); EUT nr L 104, 13.4.2006, s. 30
Kommissionens direktiv 2006/64/EG (32006L0064); EUT nr L 206, 27.7.2006, s. 107
Kommissionens direktiv 2006/74/EG (32006L0074); EUT nr L 235, 30.8.2006, s. 17
Kommissionens direktiv 2007/6/EG (32007L0006); EUT nr L 43, 15.2.2007, s. 13
Kommissionens direktiv 2006/131/EG (32006L0131); EUT nr L 349, 12.12.2006, s. 17
Kommissionens direktiv 2006/132/EG (32006L0132); EUT nr L 349, 12.12.2006, s. 22
Kommissionens direktiv 2006/133/EG (32006L0133); EUT nr L 349, 12.12.2006, s. 27
Kommissionens direktiv 2006/134/EG (32006L0134); EUT nr L 349, 12.12.2006, s. 32
Kommissionens direktiv 2006/135/EG (32006L0135); EUT nr L 349, 12.12.2006, s. 37
Kommissionens direktiv 2006/136/EG (32006L0136); EUT nr L 349, 12.12.2006, s. 42

Helsingfors den 23 augusti 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Tove Jern

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.