815/2007

Given i Helsingfors den 23 augusti 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om torskfiske, begränsning av användningen av vissa fångstredskap och landning av osorterad fångst år 2007

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordningden 12 januari 2007 om torskfiske, begränsning av användningen av vissa fångstredskap och landning av osorterad fångst år 2007 (19/2007) som följer:

2 §
Begränsningar av fiskeansträngningen

De fartyg som seglar under finsk flagga och som är registrerade med nationalitetsmärket FIN får inte fiska med trål, snurrevad eller liknande redskap med en maskstorlek på 90 mm eller mer, med bottensatta garn, snärjgarn och grimgarn med en maskstorlek på 90 mm eller mer eller med bottensatta linor eller långrevar under de perioder som nämns i punkt 1 i bilaga II till kvotförordningen för Östersjön år 2007 eller i följande ICES-delområden av Östersjön under följande perioder:

1) ICES-delområden 22―24:

a) 25.2.―30.3. och

b) från och med den 24.8.2007 då den torskvot som Finland tilldelats i dessa delområden har fyllts.

2) ICES-delområden 25―26 (67 dygn):

a) 1.5.― 21.6. och

b) 16.12.―30.12.


Denna förordning träder i kraft den 31 augusti 2007.

Helsingfors den 23 augusti 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Fiskeriöverinspektör
Jarmo Vilhunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.