812/2007

Given i Helsingfors den 23 augusti 2007

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 12 september 2006 om resurser för social- och hälsovården år 2007 (779/2006) 1, 2 och 7 §, sådana de lyder i förordning 1416/2006, som följer:

1 §

De kalkylerade kostnaderna, som beräkningen av statsandelen för social- och hälsovårdens driftskostnader grundar sig på, uppgår till uppskattningsvis 12 684 miljoner euro.

2 §

De kalkylerade kostnaderna för socialvården och hälsovården per kommuninvånare, som används vid beräkningen av kommunens statsandel för social- och hälsovårdens driftskostnader, är enligt åldersgrupp följande:

socialvård € hälsovård €
0―6-åringar 4 922,29 602,10
7―64-åringar 241,91 686,35
65―74-åringar 652,71 1 622,79
75―84-åringar 3 935,40 3 129,86
personer som fyllt 85 år 10 965,83 5 433,66
7 §

Kommunernas självfinansieringsandel är 1 603,92 euro per kommuninvånare.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2007.

Helsingfors den 23 augusti 2007

Omsorgsminister
Paula Risikko

Kanslichef
Kari Välimäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.