811/2007

Given i Helsingfors den 23 augusti 2007

Statsrådets förordning om ändring av 3 § 2 mom i förordningen om patent- och registerstyrelsen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

ändras 3 § 2 mom i förordningen den 21 augusti 1992 om patent- och registerstyrelsen (799/1992), sådan den lyder i förordning 112/1994, som följer:

3 §

Till direktionen hör högst åtta medlemmar, av vilka en är Patent- och registerstyrelsens generaldirektör och en företräder ämbetsverkets personal. Statsrådet utser direktionens ordförande och vice ordförande bland direktionens medlemmar.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2007.

Helsingfors den 23 augusti 2007

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Regeringsrådet
Timo Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.