809/2007

Given i Helsingfors den 23 augusti 2007

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 4 § i förordningen om dagsbotens belopp

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

upphävs i förordningen av den 21 maj 1999 om dagsbotens belopp (609/1999) 4 §, sådan den lyder i förordning 1037/2001, samt

ändras 1 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i förordning 613/2005, som följer:

1 §
Genomsnittlig månadsinkomst

Från inkomsten avdras följande skatter och avgifter:

1) inkomstskatt till staten på förvärvs- och kapitalinkomst,

2) kommunalskatt,

3) kyrkoskatt,

4) den försäkrades sjukförsäkringspremie,

5) arbetstagares arbetspensionsavgift,

6) löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift,

7) räntor på kvarskatt,

8) skatteförhöjning,

9) förseningsränta på förskott.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

Helsingfors den 23 augusti 2007

Justitieminister
Tuija Brax

Lagstiftningsråd
Lena Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.