806/2007

Given i Helsingfors den 24 augusti 2007

Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i verkställighet av en överenskommelse om upprättande av en internationell mul- och klövsjukevaccinbank

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av jord- och skogsbruksministern, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 26 juli 1985 om bringande i verkställighet av en överenskommelse om upprättande av en internationell mul- och klövsjukevaccinbank (679/1985).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 27 augusti 2007.

Helsingfors den 24 augusti 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.