805/2007

Given i Helsingfors den 24 augusti 2007

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Makedonien om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av förvaltnings- och kommunministern för behandling av ärenden som hör till finansministeriets ansvarsområde, föreskrivs:

1 §

Den i Helsingfors den 14 juni 2006 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Makedoniens regering ingångna överenskommelsen om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor, som godkänts av riksdagen den 18 juni 2007 och godkänts av republikens president den 29 juni 2007 samt beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 12 juli 2007, träder i kraft den 10 september 2007 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 29 juni 2007 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Makedonien om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor (764/2007) träder i kraft den 10 september 2007.

3 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft såsom förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 10 september 2007.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 69/2007)

Helsingfors den 24 augusti 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.