801/2007

Given i Helsingfors den 21 augusti 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter torsk med fartyg som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd 2 och 10 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) beslutat:

1 §

Fiske efter torsk förbjuds för fartyg som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland på södra Östersjö (ICES delområden 22―24) på grund av att torskkvoten för år 2007 har fyllts.

Förvaring av torsk som fångats inom förbudsområdet ombord på ovan i 1 mom. avsedda fartyg samt omlastning och landning av sådan fångst från fartygen är förbjuden efter att denna förordning trätt i kraft.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 24 augusti 2007 och gäller till den 31 december 2007.

Helsingfors den 21 augusti 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Fiskeriöverinspektör
Jarmo Vilhunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.