796/2007

Givet i Åbo den 11 maj 2007

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras i kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/1993) 19 kap. 5 § 2 mom., sådant det lyder i kyrkomötets beslut 1275/2003, som följer:

19 kap.

Stiftets övriga förvaltning

A. Domkapitlet
5 §

Ordföranden för stiftsfullmäktige eller, om denna har förhinder, vice ordföranden har närvaro- och yttranderätt vid domkapitlets sammanträden, men inte rätt att delta i beslutsfattandet.


Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 2007.

Åbo den 11 maj 2007

För kyrkomötet


Jukka Paama ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.