746/2007

Utfärdat i Helsingfors den 28 juni 2007

Statsrådets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Sibbo kommun, Vanda stad och Helsingfors stad

Statsrådet har med stöd av 11 § 1 mom. i kommunindelningslagen av den 19 december 1997 (1196/1997) och 5 § i språklagen av den 6 juni 2003 (423/2003) beslutat:

Ändringar i kommunindelningen

Områden i Sibbo kommun översförs till Helsingfors stad och områden i Vanda stad överförs till Helsingfors stad på följande sätt:

Från Sibbo kommun överförs till Helsingfors stad följande fastigheter och delar av fastigheter samt övriga registerenheter och delar av registerenheter som antecknats i fastighetsregistret:

1) Från Gumböle by i sin helhet lägenheterna Blåkulla 1:12, Onnela 1:15, Riihirinne 1:19, Turom 1:21, Storträsk 1:23, Fabbas 1:25, Furman 1:27, Myllyniitty 1:29, Lerbäck 1:30, Lill-Mutars 1:32, Mutars 1:33, Onnela 1 1:34, Päiväkumpu 1:35, Krabbrinken 1 1:38, Krabbrinken 2 1:39, Solbrinken 1:41, Attela 1:43, Stenkulla 1:44, Krabbdalen 1:45, Krabbäcken 1:46, Villa Mutars 1:47, Mutars Hästen 1:48, Koppale 1:49, Sandbacka 1:50, Riihimetsä 1:51, Susimetsä 1:52, Källbacka 2:7, Maxbo 2:9, Björkhem 2:11, Sagoland 2:13, Kaskela 2:14, Trollebo 2:15, Jaskala 2:19, Solberga 2:20, Fjärranstrand 2:21, Lasila 2:23, Gumböle-metsä 2:25, Kalliola 2:27, Soilela 2:30, Warglyan 2:31, Pilvilinna 2:32, Bergbo 2:33, Kusas 2:34 och Häggebo 3:0 samt samfällt område Grustag 878:1.

2) Från Hindsbyn by i sin helhet lägenheten Mossängen 16:3 och en del av lägenheten Storliden 33:0.

3) Från Husö by i sin helhet lägenheterna Ribbingö 1 1:5, Ribbingö 2 1:6, Ribbingö 3 1:7, Ribbingö 4 1:8, Ribbingö 5 1:9, Ribbingö 6 1:10, Ribbingö 7 1:11, Ribbingö 8 1:12, Ribbingö 9 1:13, Ribbingö 10 1:14, Ribbingö 11 1:15, Ribbingö 11/A 1:16, Ribbingö 12 1:17, Ribbingö 13 1:18, Ribbingö 14 1:19, Ribbingö 16 1:21, Ribbingö 17 1:22, Ribbingö 18 1:23, Ribbingö 19 1:24, Ribbingö 22 1:27, Ribbingö 24 1:29, Ribbingö 25 1:30, Ribbingö 30 1:35, Ribbingö 31 1:36, Ribbingö 32 1:37, Ribbingö 33 1:38, Ribbingö 34 1:39, Tallknallen 1:41, Ribbingö 27 1:42, Ribbingö 28 1:43, Dox 1:44, Käringstrand 1:45, Solsidan 1:46, Gap Arvid 1:48, Ribbingö 99 1:50, Ribbingö 26 1:51, Blylod 1:52, Ribbingö 23 1:53, Ilmarinen 1:54, Ribbingö 21 1:55, Pumppaamo 1:56, Ribbingö 20 1:57, Husö 1:58, Kallnäsudd 1:59, Ribbingö 15 1:60 och Pinneberg 1:61.

4) Från Immersbyn by i sin helhet lägenheterna Konvaljebacken 2:19, Voitonmäki 2:50, Pertinmäki 2:52, Viljonmäki 2:53, Puronranta 2:56, Peltosaari 2:57, Indal 2:69, Kiistakallio 2:71, Matinmäki 2:72, Henkanmäki 2:78, Antinmäki 2:79, Suursuo 2:80, Böle 2:81, Niittylampi 2:93, Blåkulla 2:94, Bäcknäs I 3:31, Bäcknäs II 3:35, Kilhagen I 3:44, Kilhagen 2 3:45, Kilhagen 3 3:46, Kilhagen 4 3:47, Kilhagen 5 3:48, Kilhagen 6 3:49, Kilhagen 7 3:50, Kilhagen 8 3:51, Kilhagen 9 3:52, Kilhagen 10 3:53, Kilhagen 11 3:54, Kilhagen 12 3:55, Kilhagen 13 3:56, Kilhagen 14 3:57, Kilhagen 15 3:58, Kilhagen 16 3:59, Kilhagen 17 3:60, Kilhagen 18 3:61, Kilhagen 19 3:62, Kilhagen 20 3:63, Kilhagen 21 3:64, Kilhagen 22 3:65, Kilhagen 23 3:66, Kilhagen 24 3:67, Kilhagen 25 3:68, Kilhagen 26 3:69, Kilhagen 27/A 3:70, Kilhagen 27/B 3:71, Kilhagen 27/C 3:72, Kilhagen 28 3:73, Skinnarforshagen 3:74, Åkerbacka 3:79, Björkbacka 3:80, Albacka 3:81, Tienlaita 3:96, Skinnarberg 3:98, Kalliomäki 3:102, Suurkivi 3:104, Bäcknäs 3:105, Kiviksaari 3:110, Teppari 3:111, Kontio 3:112, Långbacka 3:113, Otonmaa 3:116, Jofsäng 4:5, Hästhagen 4:18, Söderskog 4:19, Kärret 4:20, Konvaljebacken II 4:34, Kilberget 29 4:36, Kilberget 30 4:37, Kilberget 31 4:38, Kilberget 32 4:39, Kilberget 33 4:40, Kilberget 34 4:41, Kilberget 35 4:42, Kilberget 36 4:43, Mäntymäki 4:48, Jontas 4:51, Hirvikallio 4:56, Solhem 4:62, Ängskulla 4:63, Mustarastas 4:70, Kotkanpesä 4:71, Pajurinne 4:73, Bullgård 4:75, Lassa I 4:76, Ängskullaberget 4:88, Stormåsaskifte 4:89, Toppinen 4:90, Metsärinne 4:91, Elgspånga 5:12, Långkärr 5:13, Vain 5:14, Jofsskogen 5:17, Skinnarskog 6:13, Tallbacka 12:11, Torrbacka 12:13, Ljusbacka 12:14, Violkulla 12:15, Längeräng 12:16, Tammihiiri 12:19, Källarbacken 15:1, Viinamäki 15:3, Santakolkka 15:4 och Jofsängen 15:5 samt en del av lägenheterna Söder-Bertas 2:85, Bys-Bertas 2:95, Sandkulla 3:8, Lönnkulla 3:10 och Lolas 6:12.

5) Från Kärr by i sin helhet lägenheterna Kantarnäs II 1:2, Honkamäki 1:8, Koivula 1:9, Kumpula 1:10, Päivölä 1:11, Sommarbo 1:12, Bygdebo 1:14, Latomäki 1:15, Toivola 1:16, Skogshyddan 1:17, Maija Riitta 1:18, Arvila 1:19, Rudas 1:20, Soläng 1:21, Purola 1:23, Smedbacka 1:24, Rödtorp 1:25, Tuulensuu 1:26, Tuiskula 1:29, Suomela 1:30, Savikko 1:31, Svalbo 1:32, Rantala 1:33, Estersro 1:34, Pajuranta 1:35, Ojaranta 1:36, Björkboda 1:37, Bäckåker 1:38, Lillåker 1:39, Eriksberg 1:41, Kärr 1:42, Larstorp 1:43, Helenelund 1:44, Hagalund 1:45, Solhaga 1:46, Åkertorp 1:49, Lyckebo 1:50, Kantarnäs III 1:51, Kantarnäs I 1:52, Ängsbo 1:53, Åkernäs 1:54 och Kantarnäs IV 1:55 samt samfällt område Bykstrand 878:1.

6) Från Östersundom by i sin helhet lägenheterna Kapellängen 1:27, Vårbacka 1 1:44, Vårbacka 1:46, Tyynelä 1:56, Lyckan 1:57, Tyynelä I 1:60, Lyckobo 1:64, Kaikula 1:68, Tröstebo I 1:70, Solslätt 1:71, Tomtero 1:72, Silasskog 1:74, Skogshult 1:75, Konvaljekulla 1:76, Lykkebo 1:77, Blomsterbäcken 1:88, Solhem 1:93, Östersundomin puhelinkeskus 1:100, Karhusalmi 1:104, Karhusalmi II 1:105, Stobbängen 1:107, Tamminiemi 1:121, Långörn 1:122, Konvaljekulla I 1:123, Söders 1:127, Vieruspala 1:129, Grundsten 1:133, Kimmoke 1:137, Solbacken 1:139, Tuulas 1:141, Källbo, 1:142, Lill-fants 1:144, Torp-fants 1:145, Lill-ängen 1:146, Ribacken 1:147, Lövhyddan 1:148, Ladan 1:149, Torp-ängen 1:150, Fladan 1:151, Ängen 1:153, Rödje-fants 1:154, Fants II 1:155, Krapukuja 1:157, Ribacka 1:158, Nelikko 1:159, Centrum 1:160, Murula 1:163, Kivikoski 1:164, Sommarbo 1:165, Tröstebo 1:166, Larnola 1:167, Karhunsalmi III 1:168, Sommarbo 1:169, Söderfants 1:171, Västerfants 1:172, Soltorp 1:175, Krabban 1:177, Krapuhovi 1:178, Villa Totti 1:179, Skogshyddan 2:8, Branten 2:10, Övernäs 2:16, Björkkulla 2:18, Fjällbo 2:20, Hyddan 2:21, Vesteräng 2:22, Ängsbacka 2:23, Ladbacka 2:24, Lugnet 2:25, Liljevik 2:27, Björnkulla IV 2:29, Björnkulla V 2:32, Dorisberg 2:34, Fridebo I 2:38, Björnudd 2:41, Björkliden 2:42, Sportplanen 2:43, Blåkulla II 2:48, Skogshyddan II 2:49, Hyddan I 2:51, Bergboda 2:52, Björnudd III 2:53, Jättegrytorna 2:56, Sportplan II 2:57, Massängstorpet 2:62, Djurvik 2:65, Idet 2:68, Ekebo 2:69, Masstorp 2:73, Massängen 2:74, Bergom II 2:77, Åkervik 2:78, Örnudd I 2:79, Björneberg 2:80, Nyåker 2:81, Åkervik II 2:82, Bergom 2:83, Konungskärr 2:84, Annikkala 2:85, Örnvik 2:86, Korsnäsbrygga 2:89, Kuntokallio I 2:90, Solstrand 2:94, Björnborg 2:95, Björntorp 2:96, Erikssten 2:97, Björnskog 2:98, Raton 2:99, Björnsö K123T3 2:101, Björnsö K123T4 2:102, Björnsö K124T3 2:103, Björnsö K124T4 2:104, Björnsö K117T1 2:109, Björnsö K119T1 2:112, Björnsö K120T1 2:113, Björnsö K120T2 2:114, Björnsö K120T3 2:115, Björnsö K120T4 2:116, Björnsö K120T5 2:117, Björnsö K120T6 2:118, Björnsö K120T7 2:119, Björnsö K120AH-2 2:120, Björnsö K121T1 2:121, Björnsö K121T2 2:122, Björnsö K121T3 2:123, Björnsö K122AH-1 2:124, Björnsö K123AH-2 2:125, Björnsö K123T1 2:126, Björnsö K123T2 2:127, Björnsö K123T5 2:128, Björnsö K123T6 2:129, Björnsö K123T7 2:130, Björnsö K124T1 2:131, Björnsö K125T1 2:132, Björnsö K118T1 2:135, Björnsö K117T3 2:136, Björnsö K117T4 2:137, Björnsö K125T2 2:139, Björnsö K125T3 2:140, Björnsö K125T4 2:141, Björnsö K124T2 2:142, Björnsö K126T1 2:143, Björnsö K126T2 2:144, Björnsö K 132 T 1 2:146, Björnsö K 132 T 2 2:147, Björnsö K 133 T 1 2:148, Björnsö K117T2 2:150, Fågelsången 2:152, Vassunda I 2:153, Korsubacken 2:154, Söderbacka 2:155, 2:156, Kerttula 2:158, Casa Villanello 2:159, Villa Ugglebo 2:160, Bearnäs 2:161, Ruusulaakso 2:162, Kolmio 2:164, Nallenotko 2:166, Kallioinen 2:167, Björnudd II 2:168, K103T1 2:169, Villa Wester 2:170, K103T3 2:171, K103T4 2:172, Lilla nagu 2:173, Skutvilla 2:174, Skräddars 2:175, Tuoma 2:176, Karhunkorva 2:177, Karhunrinne 2:178, K136RP5 2:179, Lounatuuli 2:180, Pohjoistiet 2:182, Björnbacka 2:184, Honkakallio 2:185, 2:186, Repokallio 2:187, Nallekallio 2:188, 2:189, Karhulehto 2:190, Björnberga 2:191, Villa Kanavaranta 2:192, Aurinkoranta 2:193, K104T2SL 2:194, K104T3SL 2:195, K104T4SL 2:196, Södra Skutholmen 2:197, K104T5 2:198, Villa Uusi-Hakala 2:199, Björnsö K128T1 2:200, Björnsö K128T2 2:201, Björnsö K128T3 2:202, Björnsö K128T5 2:203, Björnsö K128T6 2:204, Björnsö K128T7 2:205, Björnsö K128T8 2:206, Björnsö K128T9 2:207, Björnsö K130T3 2:208, Björnsö K130T2 2:209, Björnsö K130T1 2:210, Björnsö K129 T1 2:211, Björnsö K129T2 2:212, Björnsö K135T1 2:213, Björnsö K127T2 2:214, Björnsö K127T1 2:215, Björnsö K126T4 2:216, Björnsö K126T3 2.217, Björndalen 2:218, Tuulenrinne 2:219, Ingalunda 2:220, Lillabjörnen 2:221, Kalliomäki 2:222, Bruncgården 2:223, Peikkometsä 2:224, Päivänsäde 2:225, Menninkäinen 2:226, Tomtebo 3:33, Björkdalen 3:41, Trekanten 3:42, Koistila 3:43, Bergås 3:44, Skogsdal 3:45, Lilltorp 3:46, Enbacka 3:49, Norrkulla II 3:50, Koistila II 3:52, Brunakärr 3:53, Skogskärr 3:56, Onnela 3:57, Gökbacka 3:58, Stenkulla 3:59, Solbrink 3:63, Norrkulla 3:64, Lassbengts 3:68, Degers I 3:69, Grandal 3:70, Kotikumpu 3:71, Korkeamäki 3:73, Kuusisto 3:74, Gammelbacka 3:75, Björkbacka 3:76, Graneberg 3:80, Kyrkokvarter 4:3, Rönnbacka 4:13, Korsbacka 4:14, Willan Slottet 4:20, Talludd 4:26, Trekanten 4:35, Björnudd I 4:49, Korsbacka II 4:51, Brantudd 4:57, Östers 4:70, Solbacka 4:74, Tallbacka II 4:75, Trekanten 4:76, Tallbacka 4:77, Tallbacka III 4:78, Villa-Pellet 4:80, Berghem 4:81, Paavonrinne 4:82, Mathildero 4:83, Bergsbacka 4:87, Klockbacka 4:88, Tomtebo I 4:93, Tomtebo 4:94, Malmas 4:95, Skeppars 5:7, Björkbo 5:8, Ramskulla 5:29, Knektens 5:31, Ringberga 6:6, Konungsberg 6:21, Branten 6:37, Hyddan 6:49, Vesteräng 6:50, Ängsbacka 6:51, Ladbacka 6:52, Heikas 6:53, Sjöstugan 6:54, Sonnebo 6:57, Dahlbo 6:59, Tomtas 6:60, Björnkulla VI 6:73, Soldatbacka 6:83, Sonnebo II 6:84, Högberga 6:86, Vestansol 6:87, Hällebo 6:88, Söderbacka 6:89, Solberga 6:90, Kleven 6:91, Morkulla 6:92, Trollebo 6:93, Lyckås 6:94, Berga 6:95, Drömbo 6:103, Fridhem 6:104, Bergbo 6:105, Ulfsbacka 6:106, Hemknuten 6:107, Fridebo 6:108, Åkervik I 6:115, Vassundavatten 6:119, Vassunda II 6:121, Blåkulla I 6:122, Bergbacka 6:132, Björkboda 6:134, Trollebo 6:135, Trollebo I 6:149, Björkboda I 6:150, Villa Marga 6:151, Gärdinge 6:152, Solhälla 6:157, Furubacken 6:158, Skutholmsvatten 6:161, Korssund 6:162, Björnsövatten 6:164, Bergkulla 6:171, Massängstorpet 6:216, Zachrisbacken 6:219, Teerimäki 6:229, Orrbacka 6:230, Östersundomin vahvistinasema 6:256, Persbäcken 6:257, Stenhaga 6:258, Björkbacken 6:259, Villavesi 6:262, Kalivesi 6:263, Örnudd 6:264, Hältingsträsk 6:267, Svinviken 6:280, Björnkullavattnet I 6:293, Björnkulla III 6:294, Svedjeholmen 6:299, K 305 T 1 6:329, K 305 T 2 6:330, K 305 T 3 6:331, K 305 T 4 6:332, K 306 T 1 6:333, K 306 T 2 6:334, K 306 T 3 6:335, K 306 T 4 6:336, K 306 T 5 6:337, K 306 T 6 6:338, K 307 6:339, K 308 T 1 6:340, K 308 T 2 6:341, K308 T 3 6:342, K 308 T 4 6:343, K 308 T 5 6:344, K 308 T 6 6:345, K 308 T 7 6:346, K 308 T 8 6:347, K 308 T 9 6:348, K 309 T 1 6:349, K 309 T 2 6:350, K 309 T 3 6:351, K 309 T 4 6:352, K 309 T 5 6:353, K 309 T 6 6:354, K 315 T 1 6:355, K 315 T 2 6:356, K 315 T 3 6:357, K 315 T 4 6:358, K 315 T 5 6:359, K 315 T 6 6:360, K 315 T 7 6:361, K 315 T 8 6:362, K 315 T 9 6:363, K 316 T 1 6:364, K 316 T 2 6:365, K 316 T 3 6:366, K 316 T 4 6:367, K 316 T 5 6:368, K 316 T 6 6:369, K 317 T 1 6:370, K 317 T 2 6:371, K 317 T 3 6:372, K 317 T 4 6:373, K 318 T 1 6:374, K 318 T 2 6:375, K 318 T 3 6:376, K 318 T 4 6:377, K 319 T 1 6:378, K 319 T 2 6:379, K 319 T 3 6:380, K 319 T 4 6:381, Villamonte 6:397, Hälvälä 6:399, Jussila 6:400, Sipoonkivi 6:401, Tapanila 6:402, Rinne 6:403, Hörnan 6:404, K 310 T 1 6:406, K 310 T 2 6:407, K 310 T 3 6:408, K 310 T 4 6:409, K 311 T 1 6:410, K 311 T 2 6:411, K 311 T 3 6:412, K 311 T 4 6:413, K 311 T 5 6:414, K 320 T 1 6:415, K 320 T 2 6:416, K 320 T 3 6:417, K 320 T 4 6:418, K 320 T 5 6:419, K 320 T 6 6:420, K 320 T 7 6:421, K 320 T 8 6:422, K 321 T 2 6:423, K 321 T 3 6:424, K 321 T 4 6:425, K 321 T 5 6:426, K 321 T 6 6:427, K 321 T 7 6:428, K 321 T 8 6:429, K 321 T 9 6:430, K 323 T 1 6:431, K 323 T 2 6:432, K 323 T 3 6:433, K 323 T 4 6:434, K323 T 5 6:435, K 323 T 6 6:436, K 323 T 7 6:437, K 323 T 8 6:438, K 323 T 9 6:439, K 323 T 10 6:440, K 323 T 11 6:441, K 323 T 12 6:442, K 323 T 13 6:443, K 323 T 14 6:444, K 323 T 15 6:445, K 323 T 16 6:446, K339T1 6:450, K339T2 6:451, K339T3 6:452, K339T4 6:453, K339T5 6:454, K339T6 6:455, K339T7 6:456, K339T8 6:457, K312T1 6:458, K312T2 6:459, K312T3 6:460, K312T4 6:461, K312T5 6:462, K312T6 6:463, K312T7 6:464, K312T8 6:465, K313T1 6:466, K313T2 6:467, K313T3 6:468, K313T4 6:469, K326T1 6:470, K326T2 6:471, K326T3 6:472, K326T4 6:473, K327T1 6:474, K327T2 6:475, K329T1 6:476, K329T2 6:477, K329T3 6:478, K329T4 6:479, K329T5 6:480, K329T6 6:481, K329T7 6:482, K329T8 6:483, K329T9 6:484, K329T10 6:485, K329T11 6:486, K329T12 6:487, K329T13 6:488, K329T14 6:489, K329T15 6:490, K329T16 6:491, Riebergsvägarna 6:492, Karhuranta 6:495, Björnkullavattnet 6:496, Karhukummunvesi 6:498, K331T1 6:501, K331T2 6:502, K331T3 6:503, K331T4 6:504, K331T5 6:505, K331T6 6:506, K331T7 6:507, K331T8 6:508, K332T1 6:509, K332T2 6:510, K332T3 6:511, K332T4 6:512, K332T5 6:513, K332T6 6:514, K332T7 6:515, K332T8 6:516, K333T1 6:517, K333T2 6:518, K333T3 6:519, K333T4 6:520, K333T5 6:521, K333T6 6:522, K333T7 6:523, K333T8 6:524, K342T1 6:525, K342T2 6:526, K342T3 6:527, K342T4 6:528, K342T5 6:529, K342T6 6:530, K342T7 6:531, K342T8 6:532, K342T9 6:533, K341T1 6:534, K341T2 6:535, K341T3 6:536, K341T4 6:537, K341T5 6:538, K341T6 6:539, K341T7 6:540, K341T8 6:541, K341T9 6:542, K341T10 6:543, Björnmossevägarna 6:544, Tallbacken 6:546, Kilskog 6:547, Björnsundskiftet 6:548, Landbon nirkot 6:550, K321T1 6:551, K334T1 6:553, K334T2 6:554, K334T3 6:555, K334T4 6:556, K335T1 6:557, K335T2 6:558, K335T3 6:559, K335T4 6:560, K336T1 6:561, K336T2 6:562, K336T3 6:563, K336T4 6:564, K336T5 6:565, K336T6 6:566, K337T1 6:567, K337T2 6:568, K337T3 6:569, K337T4 6:570, K337T5 6:571, K337T6 6:572, K337T7 6:573, K337T8 6:574, K338T1 6:575, K338T2 6:576, K338T3 6:577, K338T4 6:578, K338T5 6:579, K338T6 6:580, K338T7 6:581, K338T8 6:582, K338T9 6:583, K338T10 6:584, Björnmossevägarna 2 6:585, Örnbo 6:587, Kolmio 6:588, Solrosen 6:591, Vassen 6:592, Karlvik 6:593, Karhukumpu 6:597, Björnkulla 6:598, Landbon päiväkoti 6:599, Pallokenttä 6:600, Ingejan 6:602, Viksbacka 6:603, Björnberget 6:604, Terjamarttu 6:615, K350 T1B 6:616, K350 T1C 6:617, Nirkko 6:618, Karlberg 7:3, Björkudden 7:4, Albis 7:6, K101T2 7:7, Labbegård 7:8, K101T4 7:9, Bergisholmen I 7:10, Skutholmen 7:11, Fyrisåker 8:2, Degers 8:3, Ultuna 8:4, Henrikslund 9:0, Julabo 10:1, Larsro 10:2, Päivärinne 10:9, Kotiharju 10:12, Rönnbacka I 10:14, Vägen 10:15, Kalliorinne 10:17, Lass-Malmas 10:18, Casino 10:19, Gravlunden 10:20, Björkbacka 10:21, Ilmarinrinne 10:22, Skönbrunn 10:23, Elsa 11:1, Regina 11:2, Susanna 11:3, Irma 11:4, Johanna 11:5, Helena 11:6, Maria 11:7, Anna 11:8, Aino 11:9, Matilda 11:10, Isabella 11:11, Mirjam 11:12, Camilla 11:14, Cecilia 11:15, Kivipelto 11:16, Villanella 11:17, Björnskogen 14:0, Björnberga I 15:1, Kontuperä 15:3, Hopearanta 15:4, Kaislaranta 15:5, Kotikontu 15:6, Kuntokallio 15:7, Björnsö K109T6 16:1, Björnsö K113T1 16:2, Björnsö K113T2 16:3, Björnsö K114T1 16:4, Björnsö K115T1 16:5, Björnsö K115T2 16:6, Björnsö K116T1 16:7, Björnsö K116T2 16:8, Björnsö K116T3 16:9, Björnsö K116T4 16:10, Björnsö K 109 T 5 16:12, Pouttula 16:14, K111T1 16:15, K108T1 16:16, K109T3 16:17, K109T2 16:18, K109T1 16:19, K109T4 16:20, K112T4 16:21, K107T3 16:22, Merimetso 16:23, K111T3 16:24, K105T1 16:25, Karhunkivi 16:27, Björnstrand 16:28, Karhurannanmetsä 16:29, Las Vegas 16:30, Marjametsä 16:31, Reelinki 15 16:32, Widix 17:0, Kotka 17:1, Bergisholmen 19:1 och Björnsö K125T5 20:0 samt samfällda områden Vesialue ja venevalkama 876:1, Yht. Vesialue 876:8, Båt- och badplats 878:1, Sandtäkt 878:2 och Landstigningsplats 878:3 samt en del av lägenheterna Fants 1:156, Gösvattnet 3:61, Krogars 5:32 och Örnvik 6:589.

7) Från lokaliseringsområdet 895 för landvägar i sin helhet inlösningsenheterna 2:7, 2:8 och 2:24 samt av inlösningsenheterna 2:1, 2:5 och 2:26 den del som gränsar till de fastigheter som skall överföras till Helsingfors stad.

Från Vanda stad överförs till Helsingfors stad följande fastigheter och delar av fastigheter samt övriga registerenheter och delar av registerenheter som antecknats i fastighetsregistret:

1) Från Västersundom by i sin helhet lägenheterna Bergbacka 4:17, Kalliomäki 4:35, Aurinkorinne 4:42, Skogsbacken 5:20, Bergkulla I 5:21, Solvik 5:22, Pellonpää 5:23, Bergkulla 5:25, Kumpulahti 5:30, Metranniemi 5:32, Wikkulla 5:33, Björkkulla 6:17, Svalbo 6:20, Kotikoivu 6:23, Kompus 6:31, Väinölä 6:32, Vieremä 6:44, Björkdal 6:45, Aurinkomäki 6:46, Rouhiala 6:47, Hopearinne 6:48, Bergvik 9:1, Bräntbacka 9:2, Gunnars 13:11, Urpola 13:12, Heikas 13:13 och Långmossa 1 15:1 samt samfällda områden Vesialue 876:1, Lastausalue 876:2, Vesialue (rauhoituspiiri) 876:3 och Lastauspaikka (venevalkama) 878:1 samt en del av lägenheterna Harpas 6:71, Nikus 13:47 och Westerkulla 18:0.

2) Från lokaliseringsområdet 895 för landsvägar i sin helhet inlösningsenheten 2:8 samt av inlösningsenheten 2:3 den del som gränsar till de fastigheter som skall överföras till Helsingfors stad.

Verkningar på språklig indelning

Överföringen föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2009.

Tillkännagivande av beslutet

Beslutet skall meddelas i vederbörande kommuner såsom kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunerna. Beslutet och motiveringen till detta skall vara uppsatta på kommunens anslagstavla till dess att beslutet har vunnit laga kraft.

För övrigt svarar inrikesministeriet för tillkännagivande av beslutet.

Besvärsanvisning

Ändring i detta beslut får sökas av vederbörande kommun eller en medlem i kommunen genom besvär.

Ändring söks genom en besvärsskrift som adresseras och lämnas in till högsta förvaltningsdomstolen.

Besvärsskriften skall lämnas till högsta förvaltningsdomstolens registratorskontor, Unionsgatan 16, 00130 Helsingfors, inom 30 dagar från det att beslutet publicerats i författningssamlingen.

I besvärsskriften skall anges ändringssökandens namn, hemkommun och kontaktinformation samt det överklagade beslutet, den ändring som söks i beslutet och grunderna för den ändring som söks.

Helsingfors den 28 juni 2007

Minister
Mauri Pekkarinen

Regeringsråd
Arto Sulonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.